Wat is het

Kleuters en jongeren kunnen bij ons terecht om de basisbewegingen en technieken van de gymnastiek te leren. Jongens en meisjes zijn al welkom vanaf het eerste kleuterklasje: We leren hen op een speelse en recreatieve manier de basis van de gymnastiek.

Heel wat motorische vaardigheden komen aan bod, zoals lopen, springen, evenwichtsoefeningen, hangen, klimmen, rollen...

Kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie en uithouding worden verbeterd en gestimuleerd.

Basistechnieken worden perfect aangeleerd en verder uitgebouwd

Maar andere vaardigheden komen eveneens aan bod.:

  • bevorderen van de sociale omgang met leeftijdsgenootjes: elkaar helpen, samen sporten, aanschuiven en ieder zijn beurt afwachten, luisteren, ...
  • bewegingsopvoeding op muziek
  • het leren zelfstandig uitvoeren van opdrachtjes

De trainingen worden gegeven door clubgymnasten die in hun vrije tijd, door eigen rijke ervaring en via cursussen de basisbeginselen van de gymnastiek beheersen en op een enthousiaste en pedagogische manier kunnen overbrengen.