Visie

ARTGYM Missie

Beleidsmakers kondigden reeds herhaaldelijk het tekort aan beweging bij de Belgische jeugd aan. ARTGYM wil dan ook kinderen en jongeren een gezonde vrijetijdsbesteding aanbieden. Door eht ruime aanbod van gymnastiek, dans en acrobatische gymnastiek probeert ARTGYM de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren te verbeteren. Hierbij wordt gestreefd naar een goed evenwicht tussen recreatie en wedstrijdgerichte sport.

We hechten hierbij zeer veel belang aan waarden zoals: verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, fairplay, samenwerking , vertrouwen en vriendschap.

ARTGYM Visie

ARTGYM wil zijn missie realiseren bij een brede groep van kinderen en jongeren met zeer verschillende interesses.

  • Zij die hun lichaamsscholing willen verbeteren kunnen BASISGYMNASTIEK volgen: vormspanning, kracht en lenigheid zijn een prima basis voor veel sporten
  • DANS voor zij die willen dansen en bewegen op muziek kan ook. Dit wordt aangeboden voor zowel beginners als gevorderden. Demo’s geven is een mogelijkheid voor de gevorderden.
  • ACROBATISCHE GYMNASTIEK is voor zij die zeer prestatiegericht willen trainen. Om het vereiste wedstrijdniveau te bereiken is hier de nodige motivatie vereist, en eventueel de bereidheid om de eigen levensstijl aan te passen.
  • TUMBLING

ARTGYM wil ook op SOCIAAL vlak zijn rol spelen. In alle afdelingen wordt aandacht besteed aan het samenwerken op verschillende manieren, het leren zich aan te passen en het leren afspraken en regels te respecteren.